İntihal Politikası

İntihal, emek hırsızlığı gibi etik ihlaller EYOR tarafından kabul edilemez bulunur ve bu gibi ihlallerin gönderilen yazılarda bulunmaması öncelikli olarak yazar(lar)ın sorumluluğudur.

Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecine alınabilmesi için yazarları tarafından iThenticate programı gibi yaygınlığı kabul görmüş bir intihal programından elde edeceği özgünlük raporlarının çalışmalar ile birlikte Dergi sisteminden başvurusu esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Özgünlük raporunu elde edemeyenler, bunu beyan ettiklerinde, dergimiz bu raporu kendisi alacaktır. Rapor kaynakça hariç en fazla %30’un altında olmak zorundadır. Benzerlik oranı %30 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme sürecine sokulmadan reddedilir.