Ölçüm, Dinçer. “Beyin Metaforu Bağlamında Okul Yöneticisi Ve Öğretmen”. EducatIon & Youth Research - EYOR (ISSN: 2792-0623) 1, no. 2 (Aralık 30, 2021): 82–92. Erişim Mayıs 16, 2022. https://eyor.org/index.php/anasayfa/article/view/35.