Ölçüm, D. “Beyin Metaforu Bağlamında Okul Yöneticisi Ve Öğretmen”. EducatIon &Amp; Youth Research - EYOR (ISSN: 2792-0623), c. 1, sy 2, Aralık 2021, ss. 82-92, https://eyor.org/index.php/anasayfa/article/view/35.