[1]
D. Ölçüm, “Beyin Metaforu Bağlamında Okul Yöneticisi ve Öğretmen”, Edu. & Youth Res., c. 1, sy 2, ss. 82–92, Ara. 2021.