Ölçüm, D. (2021) “Beyin Metaforu Bağlamında Okul Yöneticisi ve Öğretmen”, EducatIon & Youth Research - EYOR (ISSN: 2792-0623), 1(2), ss. 82–92. Erişim adresi: https://eyor.org/index.php/anasayfa/article/view/35 (Erişim: 16 Mayıs 2022).