Ölçüm, D. (2021). Beyin Metaforu Bağlamında Okul Yöneticisi ve Öğretmen. EducatIon &Amp; Youth Research - EYOR (ISSN: 2792-0623), 1(2), 82–92. Geliş tarihi gönderen https://eyor.org/index.php/anasayfa/article/view/35