(1)
Ölçüm, D. Beyin Metaforu Bağlamında Okul Yöneticisi Ve Öğretmen. Edu. & Youth Res. 2021, 1, 82-92.