EYOR Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi eyor.org/index.php/anasayfa EYOR Education & Youth Research
Makale Detayına Dönün Pandemi Sürecinde Çevrimiçi Psikodrama Grup Terapisinin Depresyon, Anksiyete Ve Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisi İndir PDF İndir