EYOR Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi eyor.org/index.php/anasayfa EYOR Education & Youth Research
Makale Detayına Dönün Proje Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi İndir PDF İndir