Görev ve Sorumluluklar

YAYIN KURULUNUN GÖREVLERİ

Yayın kurulunun görevi, dergiye prestij sağlamanın yanı sıra editöre tavsiye ve destek vermektir. İşlevler şunları içerebilir:

1. Dergi için yeni konular, özel sayılar belirleme ve dergiye yeni yönelimler hakkında tavsiye verme - geçmiş konular hakkında geri bildirimde bulunma ve hem konular hem de potansiyel yazarlar için önerilerde bulunma.
2. Ara sıra başyazılar ve diğer kısa makaleler yazarak içerik sağlama.
3. Dergiye katkıda bulunabilecek kişileribulma.
4. Çift kör hakemlik değerlendirmesi; aynı zamanda bu değerlendirmelerde birbiri ile çatışan hakem değerlendirmesi söz konusu olduğunda (yani, hakemler arasında bir uyuşmazlık olduğunda) ve makaleler hakkında ikinci görüşlerin sağlanmasında yardımcı olur .
4. Yazarları ve okuyucuları dergiye yöneltme ve meslektaşlarının en iyi çalışmalarını dergiye göndermeye teşvik etme.

HAKEMLERİN GÖREVLERİ

1. Hakem değerlendirmesi sürecinde hakemlerin akademik etik ilkelere dikkat etmesi ve makaleyi nesnel olarak ele alması beklenir.

2. Makalenin konusu, hakemlerin alanlarıyla ilgili değilse veya hakem makaleyi zamanında değerlendiremeyecekse,  hakemin değerlendirme sürecini reddetmesi ve editörü derhal bilgilendirmesi beklenir.

3. Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi'ne (EGAD) gönderilen tüm makaleler gizlidir. Hakemler ayrıca, makale hakkındaki herhangi bir inceleme veya bilgiyi kimseyle paylaşmamalıdır. Hakemlere yazar/yazarların kişisel bilgileri verilmez. Ayrıca hakemler yazarlarla iletişim kurma ihtiyacı duyduğunda bunu editörler aracılığı ile yapmalıdır.

4. Hakem tarafından gözden geçirilen makalede sunulan bilgi veya fikirler, hakemlerin kişisel faydalarına yönelik kullanılmamalıdır.

5. İnceleme yapıcı olmalı, intihal gibi etik konular konusunda çok dikkat edilmelidir. Herhangi bir intihal durumunda, hakem editörü derhal uyarmalıdır.

6. Yorumlar objektif olmalı ve herhangi bir kişisel eleştiriyi içermeyen argümanlarla desteklenmelidir.

7. Herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olması durumunda, hakem editörü veya alan editörünü uyarmalı ve makale değerlendirmeyi reddetmelidir.

8. Makaleyi değerlendirmek üzere atanan hakemin, hakemlerin (veya ortaklarının) çalışmalarının refere edilmesine ilişkin önerisi, hakemin alıntı sayısının arttırılması niyeti olmadan bilimsel olarak makul olmalıdır

Dergimiz bünyesinde hakem olarak görev almak için dergimize kayıt olabilirsiniz.