Amaç ve Kapsam

Education & Youth Research - EYOR, Gelecek Sensin Derneği (GelSen) tarafından yayımlanmaktadır. Dergimiz, “Eğitim” ve “Gençlik”  öncelikli olarak, Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan, uluslararası hakemli bir araştırma dergisidir. EYOR, eğitim ve gençlik araştırmaları alanına özgün katkılar yapmayı öncelikli hedef olarak benimsemektedir. Dergimizin ulusal ve küresel bağlamlarda tüm düzeylerde / sektörlerde eğitim ve gençlik konularının analizinde çeşitli bakış açılarının artmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz.  

Dergi, eğitim ve gençlik alanındaki geniş teorik, kavramsal ve metodolojik tartışmalarla ilgilenir. Dergimizde, okullarda eğitim, öğretmenler, akademisyenler, politika yapıcılar ve uygulayıcılarla ilgili eğitim konuları, eğitim politikaları ve gelişmelerinin teorik ve pratik analizleri yayınlamaktadır. Bu kapsamda, okul temelli çalışmalar da dahil olmak üzere, tüm alanlarda ve sosyal ve insani bilimlerdeki tüm paradigmatik bakış açılarından, nitelikli araştırma yapan araştırmacıların başka bir yerde yayımlanmamış bilimsel çalışmaları memnuniyetle karşılanmaktadır. Dergiye bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunanların, alanyazın üzerine bir şeyler inşa etmeleri beklenmektedir.