Hakkımızda

Education & Youth Research - EYOR, Gelecek Sensin Derneği (GelSen) tarafından yayımlanmaktadır. Dergimiz, “Eğitim” ve “Gençlik”  öncelikli olarak, Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimiz Temmmuz ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanır. Bunlara ek olarak, özel sayılar da (örneğin, kongre bildirilerinin yer aldığı) ayrıca yayınlanabilir. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir.

EYOR'da yer alan yayınlarımızda yer alan tüm bilgilerin (İçerik) doğruluğunu sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Bununla birlikte, Açık Dergi Sistemi (OJS) (editör, yayın ekibinin herhangi bir üyesi veya editör kurulu üyesi ve herhangi bir konuk editör dahil), içeriğin doğruluğu, eksiksizliği veya herhangi bir amaca uygunluğu konusunda hiçbir beyan veya garanti vermez. Bu yayında ifade edilen herhangi bir fikir ve görüşler yazarların görüş ve görüşleridir ve EYOR'un görüşleri veya onayları değildir. İçeriğin doğruluğuna güvenilmemeli ve birincil bilgi kaynakları ile bağımsız olarak doğrulanmalıdır. EYOR, kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan kayıplardan, işlemlerden, taleplerden, işlemlerden, taleplerden, maliyetlerden, masraflardan, zararlardan ve diğer yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır. içerik. Erişim ve kullanımla ilgili Hüküm ve Koşullar, Yayın Etiği Komitesinde (COPE) https://publicationethics.org/resources/resources-and-further-reading/international-standards-editors-and-authors bulunabilir.